58 වන කොළඹ බාලදක්ෂ කැම්පොරියට අගමැතිගෙන් සුබ පැතුම්! 58 වන කොළඹ බාලදක්ෂ කැම්පොරියට අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සුබ පැතුම් එක කළේය. ඒ, කොළඹ කැම්පොරියේ සංවිධායක කොමසාරිස්වරුන් සහ දිස්ත්‍රික් නායකයින් පාර්ලිමේන්තුවේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී 2023.12.07 දින අගමැතිවරයා මුණගැසුන අවස්ථාවේදීය. රටට දක්ෂ මෙන්ම විනයගරුක නායකයන්ගේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ අගමැති දිනේෂ් ගුණර්වධන මහතා ස්වෙච්ඡා නිලධාරීන් මෙවැනි වැදගත් සමාජ හිතකාමී ව්‍යාපාර ඉදිරියට ගෙන යාමට දක්වන කැපවීම ඉහළින් අගය කළේය. මෙම අවස්ථාවට කොළඹ බාලදක්ෂ කොමසාරිස් අමිල් අබේසුන්දර, කඳවුරු සංවිධායක කොමසාරිස් ෂබීන් අහමඩ් සහ කොළඹ බාලදක්ෂ සංගමයේ සභාපති සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන යන මහත්වරු ඇතුළු නිලධාරී පිරිසක් සහභාගී වූහ. 58වන කොළඹ බාලදක්ෂ කැම්පොරිය දෙසැම්බර් 8, 9 සහ 10 යන දිනවල කොළඹ විහාර මහාදේවි උද්‍යානයේදී පැවත්වෙන අතර බාලදක්ෂයෝ මෙන්ම බාලදක්ෂ නායකයෝ දොළොස් දහසකට වැඩි පිරිසක් සම්බන්ධ වන මෙම කඳවුරේ මෙවර තේමාව ‘හදවතින් මෙන්ම මනසින් පිරිපුන් බාලදක්ෂයින්’ (Scouting with Heart and Mind) යන්නය. ...

Read More →

Chris Gayle’s heroics inspire Sarfaraz as Pakistan prepares for the PM XI Sarfaraz Ahmed, the seasoned Pakistani cricketer is ready to face the challenges that lay ahead in the upcoming four-day game against PM XI. Recalling the inspiring innings of Chris Gayle at Manuka Oval, Sarfaraz said: “I remember watching Chris Gayle’s incredible innings of 200 runs against Zimbabwe at Manuka Oval. Now, as we brace ourselves for a four-day clash in Canberra against Australia, the weather seems to be good. This match holds an immense significance as it kickstarts the three-match test series against the formidable Australian team.” Expressing his confidence, Sarfaraz highlighted the strength of the Pakistani lineup. “Australia boasts good batters, but we are no less. With Abdullah, Babar, Imam, Saud, and Agha in our ranks, we are well-equipped for the challenge,” he declared. Sarfaraz praised the quality bowlers in his lineup. “Shaheen and Hasan are exceptional, ...

Read More →

We’ll ensure not to discuss on field plans in Urdu in front of Usman Khawaja, Hasan Ali In a candid interview, Pakistani cricketer Hasan Ali shed light on the upcoming challenges his team faces during the highly anticipated tour to Australia. The fast bowler, spoke about an interesting takeaway from last Benaud-Qadir Trophy. “Usman bhai is familiar with Urdu,” Hasan stated, “but after he leaked our strategies to the Australia cricket team in Karachi, we’ve become more cautious. We’ll ensure not to discuss plans in Urdu in front of him to keep our strategies confidential. We’ll move a bit farther away from him to strategize for the game.” Discussing the challenges of the Australian tour, Hasan emphasized the toughness of Australian conditions, especially with the bouncy tracks that provide extra bounce, making it a formidable test for the Pakistani team. “It’s not just Pakistan; all South Asian teams find it ...

Read More →

SRI LANKA NEWS – MARCH 2023 – by Victor Melder. Sri Lanka’s inflation, as measured by the change in the Colombo Consumers’ Price Index (CCPI) declined to 50.6 percent in February 2023 from 51.7 percent in January, the Department of Census and Statistics reported Tuesday. The CCPI for all items for the month of February 2023 marginally increased to 189.5 from 188.6 in January. The Year on Year inflation of Food Group decreased to 54.4 percent in February from 60.0 percent in January and the Year on Year inflation of Non Food Group increased to 48.8 percent in February 2023 from 47.9 percent in the previous month. For the month of February 2023, on year‐to‐year basis, contribution to inflation by food commodities was 17.23 percent and the contribution of Non Food items was 33.36 percent. The Department of Census and Statistics (DCS) following internationally accepted guidelines, has revised the base ...

Read More →